> binggoleaders2

Пользователь: binggoleaders2

  • 0

Фото юзера binggoleaders2

отправить e-mail

  • Группа: Посетители
  • [icq]
  • ICQ: {icq}
  • [/icq]
  • Немного о себе: BingGo Leaders ra đời mang theo sứ mệnh xây dựng một cộng đồng và môi trường học tập toàn diện hội tụ những tinh hoa tri thức toàn cầu cho thế hệ trẻ; rèn luyện, phát triển và chuyển hóa các em trở thành những người lãnh đạo tương lai có ích cho xã hội và cộng đồng, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh https://binggo.edu.vn/ của người Việt trên trường quốc tế.

  • Дата регистрации: 10 марта 2022 22:06
  • Последнее посещение: 10 марта 2022 22:06